Idyll

Av Chr. Skredsvig (1888)

Relaterte artikler