Den lille hesten

Av K. Juel Sølie (1920)

Relaterte artikler