Tomter kirke

Av Ann-Helene Heiaas (1987)

Relaterte artikler