Trestudie stort tred

Av Gunnar Wallgren (1921)

Relaterte artikler