Kvinne under sol

Av Tordis Delerud Andersen (1987)

Relaterte artikler