Park med benk

Av Else Christie Kielland (1952)

Relaterte artikler