Barn leker i bekken

Av J. Østreng (1987)

Relaterte artikler