Blomstrende slåper, Kirkøy

Av Arne Warstad

Relaterte artikler