Skjønhaug torg

Av A. H. Veiby (1994)

Relaterte artikler