Det gamle biblioteket i kommunegården Askim

Av Vivi Elisabeth Torgård (1994)

Relaterte artikler